Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť údajov

Administrátor webového obchodu extragifts.com, NEW FLAME, spletna trgovina, doo, sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich používateľov v súlade s Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).

Na obchodné účely predávajúci zhromažďuje nasledujúce používateľské údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresa bydliska
  • e-mailová adresa (používateľské meno)
  • Kontaktné telefónne číslo
  • šifrované heslo používateľa
  • ostatní používatelia údajov zadávajú prostredníctvom formulárov na webovej stránke

Predávajúci nezodpovedá za správnosť zadaných údajov.

Na zaistenie bezpečnosti online sa zhromažďujú aj adresy IP, z ktorých používatelia pristupujú na webovú stránku. Po vstupe na webovú stránku dostane každý užívateľ cookie na reláciu na identifikáciu a monitorovanie nákupného košíka. Systém internetového obchodu môže do vášho počítača uložiť aj niekoľko trvalých súborov cookie: identifikačné číslo používateľa v šifrovanej forme (na rozpoznanie pri nasledujúcej návšteve), hodnotenie produktov (na zistenie, ktoré produkty ste už ohodnotili) a štyri súbory cookie Google Analytics (analýzy návštev webových stránok) ,

Všetky vyššie uvedené údaje, okrem súborov cookie, sú trvalo uložené na serveri. Súbory cookie relácie sa dočasne ukladajú do medzipamäte servera na dobu trvania návštevy a vymažú sa po jednej hodine nečinnosti. Trvalé súbory cookie sa ukladajú do počítača používateľa.

Správca môže použiť anonymizované údaje na účely štatistických analýz.

Správca si vyhradzuje právo použiť zhromaždené osobné údaje na účely priameho marketingu, okrem prípadu, keď používateľ výslovne odmietne takéto použitie.

Správca nebude zdieľať zhromaždené údaje s neautorizovanými subjektmi. Doručovateľské služby dostanú len nevyhnutné údaje potrebné na správne doručenie (meno, adresa, kontakt). Kontakt s používateľom bude možný iba prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, pokiaľ to užívateľ výslovne nezakazuje.

Výnimočné zverejnenie osobných údajov

Údaje zhromaždené a spracované správcom sa zverejnia iba vtedy, ak sa vyžaduje súlad so zákonom alebo v dobrej viere, že také kroky sú potrebné pre súdne konania alebo štátne orgány a pre ochranu právnych záujmov internetového obchodu alebo spoločnosti vlastníka.